Showing all 1 result

סינון פאזלים

קולקצית פאזלים ייחודית של רבנסבורגר, כאשר כל פאזל חתוך בצורה מיוחדת, מה שיוצר בסוף תהליך הרכבת הפאזל תמונה עם צורה הכוללת בתוכה קומבינציה של פריטים ומוטיבים הקשורים לצורה עצמה.